The aim [of the Feldenkrais Method] is a person that is organized to move

Treść: 

Celem [Metody Feldenkraisa] jest osoba, która umie poruszać się z maksymalną wydajnością przy minimum wysiłku, nie dzięki sile mięśni, ale dzięki większej świadomości tego, jak się porusza.