Co, jeśli nie znam odpowiedzi na pytania, jakie padają podczas skanów?

Pytania, jakie padają podczas skanów pełnią rolę pomocniczą. Ich zadaniem jest ukierunkować twoją uważność i stworzyć pewne ramy dla procesu uczenia się, lokalizowania, nazywania i różnicowania odczuwanych zmian. Lekcja odniesie skutek, nawet jeśli nie znasz odpowiedzi na stawiane pytania. Mogą się one z czasem pojawić lub nie, oba warianty są całkowicie akceptowalne.