Co oznacza termin "certyfikowany nauczyciel"?

Certyfikowanym nauczycielem Metody jest osoba, która ukończyła 4-letni program treningowy, posiadający akredytację EuroTAB-u – organizacji sprawującej merytoryczny i jakościowy nadzór nad treningami w Europie i Izraelu oraz nad dalszym procesem kształcenia nauczycieli i trenerów Metody.

Pełna lista akredytowanych treningów MF znajduje się tu.