Dlaczego nauczyciel nie demonstruje ruchu?

Nauczyciel nie demonstruje ruchu, ponieważ nie istnieje ruch wzorcowy, jedynie poprawny. Każdy ruch jest autorski i specyficzny dla danej osoby, niepowtarzalny. Sednem lekcji nie jest maksymalnie wierne naśladowanie czyjegoś ruchu, ale konfrontowanie się z własnymi nawykami i strategiami ruchowymi na drodze stawania się swoim własnym nauczycielem i autorytetem.