I believe that the unity of mind and body is an objective reality.

Treść: 

Wierzę, że jedność umysłu i ciała jest obiektywną rzeczywistością. Nie są to jedynie części jakoś powiązane ze sobą, w działaniu są nierozerwalną całością. Mózg bez ciała nie mógłby myśleć.