To make the impossible possible, the possible easy, and the easy, elegant.

Treść: 

Uczynić niemożliwe możliwym, możliwe łatwym, a łatwe eleganckim.