What I'm after is to restore each person to their human dignity.

Treść: 

Tym, do czego dążę, jest przywrócenie każdej osobie jej ludzkiej godności.